The versatile crust breaker

Deze topper breekt een korst van verschillende gewassen. De elementen van de korstenbreker kunnen op iedere positie geplaatst worden en volgen ieder afzonderlijk de grond. Hierdoor is de machine in meerdere teelten, ruggen en bedden toe te passen. De druk kan worden ingesteld en de korstenbreker is ook geschikt voor diep gewas.

meer info over de korstenbreker » vraag direct offerte aan »

 

Growing Quaker? Buy a Crust Breaker!

Purchase and sale of agricultural machinery

Are you looking for specific machines? Or do you still have machines that need a new owner?
We would like to take this over from you.
Mail us at info@agrideals.nl or call directly on 0031 – 622 48 32 32.
If you prefer to be called back yourself, enter your telephone number here and we will contact you immediately.

Aanbod